Łodzie

OPIS ŁODZI POPRADZKICH
 


Parametry łodzi:

- długość: 6,60 m
- szerokość: 2,40 m
- wysokość: 0,50 m
- ilość przewożonych osób: 12 pasażerów + 2 przewoźników


Łodzie zostały zaprXojektowane i wykonane przez firmę CENTRUM w jej zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Nowoczesna konstrukcja zapewnia łodziom bardzo małe zanurzenie - przy maksymalnym obciążeniu (14 osób) wynosi ono mniej niż 12 cm. 
Łodzie posiadają komory wypornościowe, dzięki czemu są całkowicie niezatapialne. Podwójne dno stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami, które eliminowałyby je z dalszej ekploatacji.
Łodzie spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa, co potwierdza dopuszczenie ich do eksploatacji przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

Przystań początkowa: ul. Gąsiorowskiego 12 33-350 Piwniczna

Przystań końcowa:
Rytro 572 (budynek Delikatesy Centrum) 33-343 Rytro